Kontakt

Maria Podstatzka - Lichtensteinová

STŘEDISKO RYBÁŘSTVÍ

sádky Mostiště
59401 Velké Meziříčí

vedoucí střediska rybářství:

Ing. Karel Báňa

tel: 732 186 644

E-mail: karelbana@seznam.cz