Lín obecný

Lína chováme jako doplňkovou rybu společně s kaprem. Prodáváme násadu lína i tržního lína, především organizacím Moravkého rybářského svazu.

latinsky: Tinca tinca
slovensky: Lieň obyčajný
anglicky: Tench
německy: Schleie

řád: Máloostní
čeleď: Kaprovití

potrava: všežravec
délka života: 10 let
pohlavní dospělost: 3-4. rok
doba rozmnožování: květen-srpen

běžná velikost: 20-35 cm
maximum: 60 cm

Středně velká zelenavá ryba s jemnými šupinami pokrytými silnou vrstvou slizu. Žije v zarostlých stojatých vodách na celém našem území.